OVER WHV

Wij zijn de Werkhonden Vereniging Roosendaal ook wel afgekort als
WHV Roosendaal.


U kunt ons vinden op huidige locatie aan de Turfvaartsestraat zie kopje "Locatie".

Wij zijn een vereniging welke honden africhten volgens de normen van de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen. Wij richten alle rassen honden af van VZH tot I.G.P. en SpeurHond.
Wat dit inhoud kunt U vinden onder het kopje "Uitgelicht".
Centraal staat bij ons een goede band tussen hond en geleider.

De Nederlandse Bond voor Gebruikshondensportverenigingen, afgekort de NBG genoemd, werkt volgens de doelstelling:
Als overkoepelende organisatie van alle aangesloten hondensportverenigingen beoogt de Bond
de samenbundeling en ondersteuning van alle Nederlandse gebruikshondenverenigingen te vergroten
en de amateursport, welke verband houdt met de hondensport te stimuleren in al zijn verschijningsvormen en in het bijzonder door samenwerking in de opleiding van verdedigingshonden.

Dit doel trachten wij te bereiken door:
a. op vaste tijden met de leden gezamenlijk te trainen;
b. het houden van vergaderingen voor haar leden;
c. het verstrekken van informatie aan haar leden;
d. het uitwisselen van ervaringen;
e. het geven van voorlichting op het gebied van houden, verzorgen en geleiden;
f. het aansluiten bij een overkoepelende organisatie, die het doel ondersteunt;
g. samenwerken met verenigingen en instellingen, die eenzelfde doel hebben of mede-nastreven.

Onze vereniging traint elke woensdagavond en zondag.
Op de woensdag trainen we van 19:00uur tot 22:30uur.
We beginnen dan met appel en eindigen met manwerk.
Op de zondag trainen we van 08:00uur tot 14:00uur.
We beginnen dan met het speuren, daarna appel en we eindigen weer met het manwerk.

Indien u wilt komen kijken of intrainen verzoeken wij u even telefonisch contact op te nemen met een van de bestuursleden. Deze vind u onder het kopje "Contact".