UITGELICHT

VZH


Deze traning kunt U ook bij ons volgen met Uw hond.

VZH betekend; Verkeerszekere Hond.

In dit onderdeel van de sport komt het aangelijnd volgen en los volgen aan bod.
De geleider en de hond lopen een bepaald figuur, waarin bepaalde oefeningen gedaan worden.

Deze oefeningen dienen door de hond vrolijk en netjes uitgevoerd te worden. Oefeningen die hier in voorkomen zijn oa; aangelijnd volgen,
een achtje maken door een groep mensen, los volgen, halt houden, zitoefening, afoefening en het afliggen met afleiding.

Als dit alles met een voldoende wordt beoordeeld volgt er nog een bos of stadsgedeelte waar de hond en de geleider nog een aantal oefeningen uitvoeren.VZH                    VZHI.G.P.


Het trainen van het I.G.P. programma is ook bij onze vereniging mogelijk.
Wij zijn namelijk aangesloten bij de NBG.

Onze trainingstijden voor het I.G.P. programma zijn op woensdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 22.30 uur en
op zondagochtend van 8.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Hier volgt een korte uitleg van het programma.

I.G.P. staat voor Internationale Gebruikshonden Prüfungsordnung

Deze tak van sport is afkomstig uit Duitsland en was bedoeld voor enkele rasverenigingen.
Toen in Nederland de NBG, Nederlandse Bond voor Gebruikshonden werd opgericht konden ook niet rashonden toegelaten worden.
De "werkhonden" zoals ze ook wel genoemd worden in deze tak van sport zijn; Mechelse Herder, Hollandse Herder, Duitse Herder, Doberman, Bouvier, Rotweiller of eventueel een kruising van deze rassen.

De I.G.P. opleiding bestaat uit drie onderdelen, namelijk: Speuren, Appel en Manwerk.

Bij het speuren behoort de hond een door U of een vreemde uitgelopen spoor precies te volgen en zo enkele voorwerpen die op het spoor liggen te vinden.
De geleider loopt hierbij zo'n 10 meter achter de hond. De voorwerpen mag de hond naar U toe brengen of verwijzen (er bij gaan zitten of liggen).

Het Appel bestaat uit meerdere oefeningen, zoals het los volgen, zitoefening, afoefening, apporteren en vooruitsturen.
Deze oefeningen dient de hond vrolijk en netjes uit te voeren.


                 


Als laatste het manwerk, hierbij moet de hond 6 verstekken (schuttingen) revieren om te zien waar de pakwerker verborgen is.
Meestal staat de pakwerker bij het laatste verstek. Hier moet de hond hem zo'n 20 seconden aanblaffen (tegen de geleider zeggen ik heb hem gevonden) en bewaken.
Hierna zal de pakwerker op een andere positie de vlucht inzetten, waarna de hond de vlucht dient te verhinderen.


                 


Op het moment dat de pakwerker stil staat moet de hond op het commando van de geleider loslaten. Dan volgt er een rugtransport, hier loopt de geleider met de hond achter de pakwerker aan en doet de pakwerker een aanval op de hond.
Daarna komt het afstand stellen hier moet de hond op lange afstand de pakwerker aanvallen. Beide zowel de hond als geleider verlaten daarna het veld.


SPEURHOND


Bij het onderdeel speurhond moet de hond zijn spoorzekerheid tonen op een 1000 tot 1400 pas lang en tenminste 3 uur oud spoor. Het spoor heeft een aantal hoeken en wordt 30 minuten na het leggen doorkruist door een vreemd spoor. Op het spoor liggen op onregelmatige afstand een aantal gebruiksvoorwerpen. De hond moet deze voorwerpen vinden.

Als de hond dit alles overtuigend uitgewerkt heeft behaald hij het diploma speurhond 1 of speurhond 2.
Speurhond                   Speurhond


SpeurhondUV
Uithoudingsvermogenproef


De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren, dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van bepaalde zwaarte te volbrengen zonder daarna aanzienlijke vermoeidheids verschijnselen te vertonen.

Deze vereiste inspanning bestaat uit een loopprestatie, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen,
in het bijzonder het hart en de longen, maar evenzeer aan de bewegingsorganen zelf.

Van honden die deze prestatie zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden dat zij lichamlijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor werkhonden.